Sorumluluk Reddi

Geri Dön
Aramak istediğiniz şeyi yazın ve girişe basın
Recent Posts

Kodlarım.com Sorumluluk Reddi

Kodlarım sitelerinde/hizmetlerinde bulunan veya bunlar aracılığıyla sağlanan bilgiler, yazılımlar, ürünler ve hizmetler yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir.

Kodlarım sitelerinde/hizmetlerinde ve buradaki bilgilerde periyodik olarak değişiklikler yapılır. Kodlarım ve/veya ilgili tedarikçileri, Kodlarım sitelerinde/hizmetlerinde herhangi bir zamanda iyileştirme ve/veya değişiklik yapabilir. Kodlarım siteleri/hizmetleri aracılığıyla alınan tavsiyelere kişisel, tıbbi, yasal veya finansal kararlar için güvenilmemeli ve durumunuza uygun özel tavsiyeler için uygun bir profesyonele danışmalısınız.

Kodlarım(www.kodlarim.com) ve/veya ilgili tedarikçileri, içerdiği bilgilerin, yazılımların, ürünlerin, hizmetlerin ve ilgili grafiklerin uygunluğu, güvenilirliği, kullanılabilirliği, güncelliği, virüs veya diğer zararlı bileşenlerin eksikliği ve doğruluğu hakkında hiçbir beyanda bulunmaz. herhangi bir amaç için Kodlarım siteleri/hizmetleri. Bu tür tüm bilgiler, yazılımlar, ürünler, hizmetler ve ilgili grafikler, herhangi bir garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Kodlarım ve/veya ilgili tedarikçileri işbu belgeyle, tüm zımni garantiler ve satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk, ustalıklı çaba, unvan ve kullanım dışı koşullar dahil olmak üzere bu bilgiler, yazılımlar, ürünler, hizmetler ve ilgili grafiklerle ilgili tüm garantileri ve koşulları ve ihlalleri reddeder.

Bu site, üçüncü şahıslar tarafından işletilen diğer web sitelerine (“Bağlantılı siteler”) bağlantılar içerebilir. Bağlantılı bir siteyi ziyaret etmek için bir bağlantıya tıkladığınızda, Kodlarım logosunu, reklamları ve/veya Kodlarım tarafından seçilen diğer içeriği içeren bir çerçevenin görünebileceğini kabul edersiniz. Kodlarım ve sponsorlarının bağlantılı siteyi ne onayladığını ne de bağlantılı olduğunu ve bağlantılı herhangi bir sitenin herhangi bir içeriğinden veya bir bağlantı sitesinde bulunan herhangi bir bağlantıdan veya bu sitelerdeki herhangi bir değişiklik veya güncellemeden sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Ayrıca, Kodlarım’ın bu bağlantıları size yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sağladığını da kabul etmektesiniz.

İletimlerinize veya verilerinize, gönderilen veya alınan veya gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir materyal veya veriye veya Kodlarım/hizmet aracılığıyla girilen işlemlere yetkisiz erişim veya bunların değiştirilmesinden Kodlarım’ın sorumlu olmayacağını özellikle kabul edersiniz. Kodlarım’ın herhangi bir başka tarafın tehdit edici, karalayıcı, müstehcen, saldırgan veya yasa dışı içerik veya davranışlarından veya fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere başkalarının haklarının ihlal edilmesinden sorumlu veya yükümlü olmadığını özellikle kabul edersiniz. Kodlarım’ın herhangi bir üçüncü şahıs tarafından bir site/hizmet kullanılarak gönderilen ve/veya dahil edilen hiçbir içerikten sorumlu olmadığını özellikle kabul edersiniz.

Kodlarım, web sayfalarındaki hiçbir reklamcıyı/reklam verenin içeriğini hiçbir şekilde desteklemez. Bu nedenle, güvenip buna göre işlem yapmadan önce lütfen tüm bilgilerin doğruluğunu kendi başınıza doğrulayın. Kodlarım, reklamın içeriğine güvenmenizden kaynaklanan dolaylı zararlardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

Bu anlaşma T.C yasalarına tabidir. Kodlarım sitelerinin/hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm anlaşmazlıklarda T.C, İstanbul’daki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine ve yargı yerine gayri kabili rücu olarak rıza göstermektesiniz. Kodlarım sitelerinin/hizmetlerinin kullanımı, bu paragraf dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu hüküm ve koşulların tüm hükümlerini yürürlüğe koymayan herhangi bir yargı alanında izinsizdir. Kodlarım’ı, bağlı kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, memurlarını ve çalışanlarını, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımınız veya davranışınızdan kaynaklanan herhangi bir iddia, talep veya zarardan (makul avukatlık ücretleri dahil) tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmektesiniz. Kodlarım siteleri/hizmetleri. Kodlarım, içeriği de dahil olmak üzere sizinle veya Kodlarım sitelerini/hizmetlerini kullanımınızla ilgili her türlü kişisel bilgiyi ifşa etme hakkını saklı tutar,

  • Yasal gerekliliklere uymak veya yasal sürece uymak;
  • Kodlarım veya bağlı şirketlerinin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak;
  • Üyelerinin veya başkalarının çıkarlarını korumak için hareket eder. Kodlarım’ın bu anlaşmanın yerine getirilmesi, mevcut yasalara ve yasal sürece tabidir ve bu anlaşmada yer alan hiçbir şey, Kodlarım’ın sitelerini/hizmetlerini veya sağlanan bilgileri kullanımınızla ilgili hükümet, mahkeme ve kolluk kuvvetleri taleplerine veya gereksinimlerine uyma hakkını ihlal etmez. bu tür kullanımla ilgili olarak Kodlarım tarafından toplanmış veya toplanmıştır.
  • Conform to legal requirements or comply with legal process;
  • Protect and defend the rights or property of cascara or its affiliated companies;
  • Act to protect the interests of its members or others. cascara performance of this agreement is subject to existing laws and legal process, and nothing contained in this agreement is in derogation of cascara’s right to comply with governmental, court and law enforcement requests or requirements relating to your use of cascara sites/services or information provided to or gathered by cascara with respect to such use.

Bu sözleşmenin herhangi bir bölümünün, yukarıda belirtilen garanti feragatnameleri ve sorumluluk sınırlamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki yasalar uyarınca geçersiz veya uygulanamaz olduğu belirlenirse, geçersiz veya uygulanamaz hükmün yerine geçerli, uygulanabilir bir hüküm konulmuş sayılacaktır. orijinal hükmün amacına en yakın olanı ve sözleşmenin geri kalanı yürürlükte kalmaya devam edecektir. Burada aksi belirtilmedikçe, bu sözleşme Kodlarım siteleri/hizmetleri ile ilgili olarak kullanıcı ve Kodlarım arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve Kodlarım siteleri/hizmeti ile ilgili olarak kullanıcı ile Kodlarım arasında elektronik, sözlü veya yazılı tüm önceki veya eşzamanlı iletişim ve tekliflerin yerine geçer.

Herhangi bir açıklama için lütfen iletişime geçin

UK Office Address :

Flat 60, Ross Green,
South Lilyberg, Q7M 8ZV
+5 451-326-6578

USA Office Address :

601 West 26th St. Suite 1507
New York, NY 10001
+1 212-229-1500

Australia Office Address :

4 Allen Ramp, News Street
New Dean, T01 2WA
+2 451-548-8596

İLETİŞİM FORMU